Årsbok om religion

Religionen tur och retur
 • Titel
  Religionen tur och retur
 • Författare
  Jenny Björkman & Arne Jarrick (red.)
 • Utgivningsår
  2017
 • Förlag
  Makadam

Blir vi mer eller mindre sekulära? Spelar religionen en evolutionär roll? Och hur är det att växa upp i en sekt i det moderna Sverige? Det är frågor som diskuteras i RJ:s senaste årsbok.

Religionen tur och retur är den tionde årsboken från RJ. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. I 2017/2018 års bok undersöker forskare bland annat evolution och heliga krig, riter och försanthållanden, rättsliga aspekter på religion i ett mångkulturellt samhälle och hur det är att växa upp inom så kallade sekter.

Medverkar gör Patrik Lindenfors, Jonas Svensson, Kurt Villard Jensen, Hanne Sanders, Per-Arne Bodin, David Thurfjell, Eva Hellman, Susanne Olsson, Liselott Frisk, Mia Lövheim, Maarit Jänterä-Jareborg samt i ett samtal om religion Mohammad Fazlahashemi, Helle Klein och Åsa Wikforss.