Pro Futura

Pro Futura

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning.

Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier. Det initierades 1999 av just SCAS och RJ.

Ett antal lärosäten bjuds in att nominera upp till fyra forskare. Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta år efter doktorsexamen. Av dessa antas mellan cirka 15 procent till programmet.

Urvalet sker i två steg och bedömningen görs av internationella och svenska seniora toppforskare. I ett första steg läser urvalskommittén cv:n och forskningsplaner för samtliga nominerade och väljer sedan ut några som kallas till intervju. Därefter läser urvalskommitttén de nominerades avhandlingar och ytterligare tre vetenskapliga arbeten.

Pro-futura forskarna får finansiering i 5 år och ska under minst två av dem vistas vid SCAS eller andra utländska spetsforskningsinstitut.

Pro Futura är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande forskare. I ett internationellt perspektiv har programmet beskrivits som föredömligt. Flera av Pro Futura-forskarna har valts in i akademier och forskningsråd. Mellan 1999 och 2015 har 39 forskare antagits till programmet.