Årsberättelse

Bild på årsberättelse 2015Årsberättelsen från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) innehåller två delar: en genomgång av RJ:s anslag till forskning och en redovisning för finansförvaltning och ekonomi.

Ledstjärnan för RJ:s arbete är att RJ ska vara en ledande finansiär inom humaniora och samhällsvetenskap, en finansiär som utvecklar och förnyar forskningen. RJ utnyttjar sin handlingsfrihet till att arbeta probleminriktat och flexibelt. Vi kan inte göra allt utan måste fokusera och använda ett begränsat antal stödformer. Vi följer vad som sker i omvärlden och tar hänsyn till utvecklingen i vårt beslutsfattande.

Liksom hittills under sin 50-åriga historia ska RJ göra forskningsinsatser som är unika för stiftelsen. Tack vare dem har kvaliteten och mångfalden i svensk forskning kunnat stärkas.