2013

 • Resande européer skapare av europatanken Resande europĂ©er skapare av europatanken
  Publicerad: 2013-12-12
  Under ett par dagar tidigt i somras samlades litteraturvetare från sex olika europeiska länder till en konferens om resande européer. Forskarna försökte att kartlägga fältet genom att analysera alltifrån tidigmoderna reseskildringar till samtida nätresedagböcker. Nu har slutredovisningen kommit in och arrangörerna listar där en rad resultat, bland annat att litteraturen sedan länge varit med och skapat Europatankens framväxt. Läs mer
 • Den infrastrukturella transitionen
  Publicerad: 2013-11-25
  Många har hört talas om den demografiska transitionen - men den infrastrukturella transitionen, vem känner till den? Enligt Arne Kaijser, professor vid avdelningen för historiska studier av vetenskap och teknik vid KTH ägde den rum under de gångna 200 åren och förändrade i grunden vår infrastruktur. Läs mer
 • Dricks mellan omoral och uppfostran
  Publicerad: 2013-11-12
  För hundra år sedan ansågs dricks demoralisera de kvinnor som jobbade inom restaurangnäringen och både arbetarrörelsen och kvinnorörelsen tog avstånd från dricksandet. Men inte heller i dag är dricks helt enkelt. Det vet Paula Mulinari som studerar fenomenet. Läs mer
 • Tidigmoderna konkurser kartlagda
  Publicerad: 2013-11-07
  Att undersöka konkurser har varit ett tidskrävande arbete om man som forskare vill komma åt den tidigmoderna tiden. Materialet är otillgängligt och svårt att tolka. Men i och med ett projekt drivet av Klas Nyberg och Mats Hayden har forskningen förenklats. De har digitaliserat en rad historiska konkurser i en relationsdatabas, vilket möjliggjort ny forskning av det gamla materialet. Inte bara kan man göra storskaliga analyser av källorna. Man kan också analysera ekonomiska och sociala nätverks aktivitet både på en makro- och mikronivå. Läs mer
 • SweCult stärker flödet mellan forskningen och kulturen
  Publicerad: 2013-10-28
  SweCult konstaterar i sin slutredovisning att huvudmålet för organisationen under de år som gått har uppnåtts. Fler kontakter mellan forskning och kultursektorn har etablerats. dessutom har de publikationer och konferenser man ordnat nått ut. Samtidigt konstaterar man att SweCult också fortsättningsvis kommer att ha en nyckelroll för samhällets kulturanalys, eftersom Myndigheten för kulturanalys är radikalt underfinansierad. Läs mer
  Visa fler