Flexit

Flexit

Flexit-programmet är ett pilotprojekt, där RJ söker nya flexibla 
lösningar för att sprida forskning och forskare utanför akademin.

Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför akademin kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare, och vice versa.
  • Påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från näringslivet och vice versa.
  • Visa alternativa karriärsmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till en akademisk institution och fortsätter där med kontakterna med företaget/organisationen. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen (75% under samtliga tre år), företaget/organisationen står för lön för resten av anställningen. Företaget/organisationen är arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Kvinnor, makt och golf

Sophie LinghagVad krävs för att lyckas med jämställdhetsarbete inom den ideella sektorn, med dess speciella villkor? Vilka är de organisatoriska förutsättningarna? Det hoppas Sophie Linghag, doktor i ekonomi, veta mer om när hennes Flexit-projekt på Svenska Golfförbundet är avslutat.

Normer och makt i Hyresgästföreningen

Anna AdenijiAnna Adenijis uppdrag på Hyresgästföreningen handlar om normer och makt, om att få en bredare presentation i förtroendevalda styrelser och få bättre kunskap om vilka normer som präglar organisationen.

Forskare som fokuserar på människan

Tre nya Flexit-forskare utgår från människan – kunden, medborgaren, eleven, användaren – i sin forskning. Det är ett perspektiv som fungerar väl när forskning och praktisk verksamhet ska förenas.

Fokus på personlig integritet inom vården

Sara Belfrage Sara Belfrage arbetade som lärare i filosofi vid Umeå universitet i höstas när Flexit-projektet utlystes. Nu är hon anställd på Myndigheten för vårdanalys, för att analysera människors värdering av personlig integritet inom vården.

Flexit-projekt ska jobba med stödstrukturer

Elisabet HöögFolkhälsovetaren Elisabet Höög är ny Flexit-forskare på FoU Välfärd vid Region Västerbotten.
– Frågor vi ställer oss i projektet är bland annat hur FoU Välfärd kan stödja lokala miljöer, hur man kan samverka bättre, vem och vilka som ska stödjas och hur man tar reda på vilket stöd som behövs.

Idrottens värden för platsen - platsens värden för idrotten

Den 4 mars anordnades ett rundabordssamtal på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet med anledning av Flexit-projektet Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang, lett av Christofer Laurell.

Flexit fyller på med nya forskare

Bild på Flexit-forskare 2014

Tre nya Flexit-forskare står rustade att ta sig an sina projekt. Att byta miljö, att vara en akademisk resurs för företagen och att samtidigt utveckla nya kompetenser har varit starkt drivande skäl.

Flexit öppnade många dörrar

Litteraturvetaren Alexandra Borg har knutit nya kontakter, fått insyn i marknadsekonomi och lärt sig mer om den digitala förlagsbranschen under sin tid som Flexit-forskare på Bonnierförlagen. Näringslivet visade sig vara en annan värld än akademin.

Susanna och NCC fortsätter samarbetet

Bild på Susanna ToivanenArbetslivsforskaren Susanna Toivanens anställning på NCC Property Development är avslutad, men samarbetet fortsätter förhoppningsvis:
– Jag har fått se saker från perspektiv som jag annars inte skulle ha fått och jag har träffat människor jag annars inte skulle ha träffat. På samma sätt har de på NCC lärt sig mycket.

Tur och retur för flexibel forskare

Både företaget och forskare har tjänat på Flexit. Sociologen Martin Berg har nyligen avslutat en treårig vistelse som Flexit-forskare på en webbyrå i Malmö. Han menar att han har fått nya sätt att kommunicera på.
– Framför allt handlade det om att kunna översätta sånt som är forskningsmässigt relevant till det som är relevant för ett företag.

Alla tjänar på Flexit

Jonas Andersson och Anna-Maria Rimm är precis i början av sin Flexitperiod, medan Susanna Toivanen har längre erfarenhet. Men alla är överens om att det är både utmanande och utvecklande att som forskare vistas i näringslivsmiljön.