Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier

2013-12-18

Titel

Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier

Författare

Redaktörer: Björn Fjæstad & Jenny Björkman

Förlag

Makadam förlag, www.makadambok.se

Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier

I årsboken diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medieforskare och politiska journalister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå.

Frågor som behandlas är bland annat var tungan på vågen-partier egentligen hamnar på den traditionella
vänster–högerskalan och om deras interna partikultur ser annorlunda ut än andra partiers.

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet lyfts fram som aktuella exempel på olika sätt att bedriva vågmästarpolitik. Vågmästeriets historiska rötter presenteras, från den ”trolöse” 1700-talspolitikern Pechlin via den frisinnade statsministern C. G. Ekman på 1920-talet. Utblickar görs mot vågmästarsituationer med mer eller mindre populistiska partier i de nordiska grannländerna samt övriga Europa och Indien. Slutligen presenteras en färsk opinionsundersökning om vågmästeri och maktfördelning.

Stina Eidems skarpa och roande politikerporträtt, kända från DN:s ledarsidor, finns här samlade i bokform för första gången.

Innehåll:
Björn Fjæstad & Jenny Björkman: Den omtvistade tungan
Ulla Ekström von Essen: Ett dubbelt demokratiskt dilemma
Tommy Möller: Vågmästare eller tungan på vågen?
Lars Nord: Kungamakare eller bråkmakare?
Barbro Hedvall: Vågmästeri, halvkoalitioner och blockpolitik
Lena Wängnerud: Viner partipiskan hårdare i partier med vågmästar¿roll?
Mikael Gilljam & David Karlsson: Tungan på vågen-partier i Sveriges kommuner
Hanna Bäck & Henry Bäck: Balanspartier i regerings¿bildningar
Lisa Bjurwald: Vågmästarna och ansvaret
Ann-Cathrine Jungar: Populister i närheten av regeringen
Mai-Brith Schartau: Ett land utan klassiska vågmästare
Magnus Linton: Fascister på ministerposter eller fascister på vågen
Sten Widmalm: Med kärnvapen som insats
Patrik Winton: Sveriges första vågmästare
Opinionsundersökning med kommentar