Fotoalbumens historia

2014-01-17

Titel

Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950

Författare

Anna Dahlgren

Utgivningsår

2013

Förlag

Makadam

Ett medium för visuell bildning. Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950

DN karaktäriserade 1856 "de der albums" som en snillrik uppfinning. Det säger något om albumens historia. I dag är de kanske ett minne blott.

Anna Dahlgren, docent i konstvetenskap och tidigare en av RJ:s postdok-forskare vid Nordiska museet, har skrivit en bok om fotoalbumens historia Ett medium för visuell bildning. Albumet var ett typiskt uttryck för 1800-talets encykolpediska drömmar om att samla och ordna världen. men hjälp av porträttfotografier monterade innanför boklika pärmar skapades ett social panorama - en bild av samhället och dess hierarkier i miniatyr.

Boken är rikt illustrerad och en fröjd bara att bläddra i. Dahlgrens teser om albumet som ett medium för bildning. 1800-talets album är, menar hon, något helt annat än senare tiders fotoalbum som i hög grad ville visa vad som varit, det vill säga något nostalgiskt och tillbakablickande. Fotografiet hade under 1800-talets senare hälft till skillnad från senare en mer samtida och som Dahlgren skriver prognostisk funktion. Det skulle senare försvinna.