Den östasiatiska freden

2016-06-22

Titel

Den östasiatiska freden

Författare

Svein Tönnesson

Utgivningsår

2016

Förlag

Makadam

Den östasiatiska freden

1979 inleddes en lång period av fred i en region som präglats av krig. Historikern Stein Tönnesson har lett ett forskningsprogram som försökt förklara freden.

Forskningsprogrammet Den östasiatiska freden vid Uppsala universitet har studerat freden i östasien. Efter decennier av konflikter och lidanen i Östasien - alltifrån Opiumkrigen, Taiping upprret och Vietnamkriget på senare år - inleddes 1979 en fred. Den håller fortfarande.

Stein Tönnessons forskargrupp har utifrån en rad skilda och ibland motstridiga toerier försökt förklara varför freden uppkom och om den kan antas vara hållbar. Till skillnad från mycket annan freds- och konfliktforskning har man alltså ett regionalt perspektiv, och fokuserar mer på vad som gör freden stark, än vad som får krig att bryta ut.