Kunskapens nya rörelser

2016-09-05

Titel

Kunskapens nya rörelser

Författare

Östling, Bernhardsson, Björkman & Olsson

Utgivningsår

2016

Förlag

KVHAA

Kunskapens nya rörelser

Villkoren för humanvetenskapsernas samverkan med det omgivande samhället har förändrats under 2000-talet. Det handlar om ett nytt medielandskap och nya sätt att förmedla vetenskap.

Under ledning av Johan Östling har framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan analyserats. Författarna argumenterar för en rad både nya och gamla åtgärder för att se till att kunskaper sprids på ett adekvat sätt från akademien till samhället i övrigt.

Ladda ner och läs rapporten här.