Words and matter

2016-02-08

Titel

Words and Matter

Författare

Jonas Carlquist & Virginia Langum (red.)

Utgivningsår

2015

Förlag

Runica et Mediaevalia

Words and Matter

I Word and Matter presenteras en rad nya studier om mottagnadet av Mater Dei, det vill säga Guds Moder, vilket ofta förstås som Jungfru Maria

Jungfru Maria är inte en särskilt förekommenade figur i bibeln, men desto mer i medeltidens och reformationens kulturella artefakter. Böner och cermonier har riktats till henne, liksom hon har blivit avbildad i kyrkor runt om i Europa. I denna bok presenteras en rad nya studier på detta tema. Temat var föremål för en konferens och mer om det kan man läsa här.