Humboldtstipendier

2013-12-13

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare.

Samarbetet organiseras genom programmet Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation.

En gång om året utlyses Humboldtstipendiet, då rektorer vid svenska lärosäten ombeds nominera kandidater till stipendiet. Avtalet innebär att RJ med ett skattefritt stipendium bekostar en längre tids vistelse (4–12 månader) för en framstående tysk forskare vid någon forskningsinstitution i Sverige. Stipendiet beräknas så att det täcker eventuella avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader med mera för den tid som avses. Humboldt-stiftelsen bekostar på motsvarande sätt en framstående svensk forskares vistelse i Tyskland.

Stipendiater

2017: Felicitas Schmieder, hitsoriker från FernUniversität i Hagen, gästar Stockholms universitet.
Petra Wagner är lingvist från Universität Bielefeldt och under en period knuten till avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH.

2016: Professor Malte Hagener, Institut für Medienwissenschaft, Philipps niversität, Marburg, gästforskar vid Kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid Karlstads universitet (KuFo).
Peter Walgenbach, professori organisation, ledarskap och HRM, vid Friedrich Schiller Universität i Jena gästforskar vid institutionen för Företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm.

2015: Statsvetaren Angela Oels, samarbeta med Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Miljöpolitikgruppen (Environmental Politics Research Group EPRG).

2014: Margit Mayer, professor i statsvetenskap vid Freie Universität Berlin, gästforskar på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Thomas Saalfeld, professor i statsvetenskap vid Universität Bamberg. Han kommer att tillbringa sin stipendietid på statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet.