Översättningsbidrag

2013-12-13

Anslaget beviljas endast manuskript eller artiklar på svenska som emanerar ur RJ:s stödform projekt.

Översättningsbidraget kan sökas av projektledare när som helst under året och sker via e-post till den som handlägger projektet. Populärvetenskapliga publikationer bör i första hand diskuteras med kommersiella förlag.

Ansökan ska göras av projektledaren och innehålla:

  • Manuskript i pappersform, samt ett abstract på det språk som verket ska översättas till.
  • Fullständig offert från minst två översättare. De olika posterna ska så långt möjligt specificeras.
  • Rekommendationsbrev från minst två framstående forskare inom forskningsfältet och/eller ett brev från ett välkänt internationellt akademiskt förlag som uttalar starkt intresse för att, utan tryckningsbidrag, publicera det översatta manuskriptet.

Sökanden ska särskilt motivera om inte den billigaste offerten förespråkas. I ansökan ska alla kostnader specificeras, inklusive moms.