Produktionsstöd

2018-02-27

Produktionsstöd kallades tidigare tryckningsbidrag. Det beviljas endast manuskript som emanerar ur RJ:s stödformer.

Produktionsstödet kan sökas av projektledaren när som helst under året via e-post till den som handlägger projektet. Populärvetenskapliga publikationer bör i första hand diskuteras med kommersiella förlag.

RJ vill uppmana och uppmuntra forskarna att publicera även monografier fritt tillgängligt på internet. RJ ger publiceringsbidrag för publicering open access (OA).

Framställningen till RJ ska göras av projektledaren och innehålla:

  • Ansökningsbrev
  • Manuskript
  • Fullständig offert från mer än ett förlag eller tryckeri. De olika posterna ska så långt möjligt specificeras.

Observera att RJ endast ger bidrag till tryckkostnaderna samt om särskilda skäl finns till kostnader för layout och upprättande av register. Sökanden ska särskilt motivera om inte den billigaste offerten förespråkas. På de produktionsstöd (tryckningsbidrag) som beviljas till förlag utgår ingen moms.

Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till Jenny Björkman, jenny.bjorkman@rj.se.