Infrastruktur för forskning

2017-05-02

Också insatser som syftar till att stärka infrastrukturen för forskningen ska slutredovisas.

Slutredovisningen av infrastrukturprojekt ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet. Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in".

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska rapportera om resultaten från projektet.

Enklast är att författa och färdigställa den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida. Redovisningen ska göras på svenska och engelska. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiver, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. Slutredovisningen ska omfatta minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling under projektperioden.
  • Projektets resultat och ett resonemang om dessa.
  • Oförutsedda tekniska och metodiska problem.
  • Arbetets integrering i myndigheten/organisationen samt hur arbetet kommer att föras vidare.
  • Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet.
  • Eventuella publikationer samt länkar till egna webbsidor.