Humboldtstipendier

2013-12-13

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare.

Samarbetet organiseras genom programmet Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation.

En gång om året utlyses Humboldtstipendiet, då rektorer vid svenska lärosäten ombeds nominera kandidater till stipendiet. Avtalet innebär att RJ med ett skattefritt stipendium bekostar en längre tids vistelse (4–12 månader) för en framstående tysk forskare vid någon forskningsinstitution i Sverige. Stipendiet beräknas så att det täcker eventuella avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader med mera för den tid som avses. Humboldt-stiftelsen bekostar på motsvarande sätt en framstående svensk forskares vistelse i Tyskland.

Stipendiater

2020
Johannes Müller,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gästar Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Martin Karlsson, CINCH, University of Duisburg-Essen, Essen gästar Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

2019
Mariacarla Gadebusch Bondio
, medicinhistoriker från Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gästar Uppsala universitet.
John Bateman, professor i tillämpad lingvistik från Universität Bremen gästar Örebro universitet.

2018
Tanja Thomas,
mediaforskare från Universität Tübingen gästar Södertörns universitet.
Jeffrey Wimmer, media- och kommunikationsstudier, Universität Augsburg, gästar Uppsala universitet

2017
Felicitas Schmieder
, historiker från Fern Universität i Hagen, gästar Stockholms universitet.
Petra Wagner är lingvist från Universität Bielefeldt och under en period knuten till avdelningen för tal, musik och hörsel på KTH.

2016
Steffen Hindelang
, Fachbereich Rechtswissenschaft, Freie Universität Berlin
Gästforskar på Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Gabriele Dolff-Bonekämper, Technische Universität Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung
Gästforskar på Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Maren Hartmann, Universität der Künste Berlin, Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation
Gästforskar på Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet

2016
Malte Hagener, Institut für Medienwissenschaft, Philipps niversität, Marburg, gästforskar vid Kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid Karlstads universitet (KuFo).
Peter Walgenbach, professori organisation, ledarskap och HRM, vid Friedrich Schiller Universität i Jena gästforskar vid institutionen för Företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm.

2014
Angela Oels, samarbeta med Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Miljöpolitikgruppen (Environmental Politics Research Group EPRG).

2013
Margit Mayer, professor i statsvetenskap vid Freie Universität Berlin, gästforskar på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Thomas Saalfeld, professor i statsvetenskap vid Universität Bamberg. Han kommer att tillbringa sin stipendietid på statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet.