RJ:s stödformer

2022-12-05

Förutom de årliga ordinarie stödformerna har RJ även riktade satsningar och stipendier.

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stödet till forskarna delas in i två större grupper: ordinarie årliga utlysningar och särskilda riktade satsningar.

Aktuella utlysningar
Tidigare riktade satsningar/utlysningar

Återkommande satsningar/utlysningar

Riktade satsningar/utlysningar

Vissa riktade satsningar återkommer under flera år, andra enbart en gång:

Stipendium