Humboldtstipendier

2021-06-16

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare. Under 2022 utlyser RJ inte Humboldtstipendiert.

Samarbetet organiseras genom programmet Swedish-German Programme Research Awards for Scientific Cooperation.

En gång om året utlyses Humboldtstipendiet, då rektorer vid svenska lärosäten ombeds nominera kandidater till stipendiet. Avtalet innebär att RJ med ett skattefritt stipendium bekostar en längre tids vistelse (4–12 månader) för en framstående tysk forskare vid någon forskningsinstitution i Sverige. Stipendiet beräknas så att det täcker eventuella avstådda löneförmåner samt rese- och uppehållskostnader med mera för den tid som avses. Humboldt-stiftelsen bekostar på motsvarande sätt en framstående svensk forskares vistelse i Tyskland.

Stipendiater (senaste tre åren)

2021
Beate Krickel
, Technische Universität Berlin, gästar filosofiska institutionen, Uppsala universitet.
Peter Auer, Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, gästar institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

2020
Johannes Müller,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gästar Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Martin Karlsson, CINCH, University of Duisburg-Essen, Essen gästar Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

2019
Mariacarla Gadebusch Bondio
, medicinhistoriker från Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gästar Uppsala universitet.
John Bateman, professor i tillämpad lingvistik från Universität Bremen gästar Örebro universitet.