Forskningsinitiering

2019-12-12

Syftet med slutredovisningen är att kunna följa upp hur utdelade medel har använts.

RJ är därför intresserade av resultaten (kan vara en konferensrapport eller liknande), eventuella synergieffekter och fortsättning.

Vetenskaplig och ekonomisk redovisning av anslaget ska ske senast ett år efter beslutsdatum vilket framgår av beslutet. Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”.

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Redovisningen ska göras både på svenska och engelska, och omfatta maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg). Redovisa resultatet av det ansökan avsett.

Enklast är att skriva i ett word-dokument och sedan klistra in texterna på respektive sida. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiver, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Följande punkter ska redovisas:

  • projektets syfte
  • projektets resultat