Uppföljning ett år efter avslutat finansiering

2018-06-12

RJ Sabbatical följs dessutom upp ett år efter avslutat finansiering i syfte att utvärdera satsningen.

Logga in med ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord. Klicka på din ansökan och öppna ansökan under fliken Uppföljning. Skriv din redovisning i ett word-dokument och klistra in det i fältet. 

Texten ska omfatta maximalt 5 000 tecken. Du kan skriva den på svenska eller engelska. Glöm inte att skicka in redovisningen innan du loggar ut. Denna redovisning läggs inte ut på RJ:s webbplats utan är en uppföljning av försöksverksamheten med stödformen. Har du frågor om uppföljningen hör av dig till AnnaLena Hållner.

Följande ska redovisas:

 • Vad ledde anslaget till i form av:
  • publikationer
  • befordran
  • inskickade ansökningar
  • nya internationella samarbeten
  • effekter inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen
  • övrigt.