Kommunikationsprojekt

2018-02-28

Slutredovisningen av Kommunikationsprojekt ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet. Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in".

Slutredovisningen, både den ekonomiska och den som rör projektets faktiska bidrag till förnyelsen av forskningskommunikationen, ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den andra delen av slutredovisningen ska rapportera om resultaten från projektet.

Enklast är att författa och färdigställa den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida. Redovisningen ska göras på svenska och engelska.

Denna del av slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats, och ska omfatta minst 3 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling under projektperioden.
  • Kort om genomförandet samt en diskussion om projektets mål nåddes.
  • Erfarenheter och lärdomar.
  • Webbsidor och eventuella publikationer, samt länkar till OA-publikationer.