Kommunikationsprojekt

2020-01-27

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen. Den andra delen av slutredovisningen ska rapportera om resultaten från projektet, och publiceras i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 3 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling.
  • Kort om genomförandet samt en diskussion om projektets mål nåddes.
  • Erfarenheter och lärdomar.
  • Webbsidor och eventuella publikationer, samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access).

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.