Samlingarna och forskningen

2020-05-29

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Projekt beviljade 2015 redovisar till Vitterhetsakademien med e-post, projekt beviljade 2016 redovisas av projektledaren via RJ:s webbplats. I båda fallen följer man anvisningarna nedan för hur slutredovisningen ska utformas. I båda fallen ska ett exemplar av slutredovisningen på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren skickas till RJ och Vitterhetsakademien.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Observera att du måste ha slutredovisat tidigare projektbidrag för att kunna söka Projekt.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska. Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

  • Projektets syfte samt utveckling.
  • Kort om genomförandet.
  • Projektets tre viktigaste resultat, samt ett resonemang om projektets slutsatser.
  • Hur projektet har bidragit till minnesinstitutionens verksamhet.
  • Oförutsedda tekniska och metodiska problem.
  • Arbetets integrering på minnesinstitutionen samt hur arbetet kommer att föras vidare.
  • Eventuellt nya forskningsfrågor.
  • Hur projektgruppen har spridit forskningen och resultaten samt om och hur samverkan skett.
  • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exempelvis monografier, artiklar, läroböcker, webbsidor inklusive Wikipedia, debatt, populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.