Stöd till vetenskaplig produktion

2019-03-20

RJ stödjer vetenskaplig produktion på olika sätt:

Stöd till öppen tillgång
RJ finansierar öppen tillgång (open access) för vetenskaplig publicering för forskare med RJ-anslag (för vissa stödformer) förutsatt att forskarna följer RJ:s riktlinjer för öppen tillgång.
Mer om RJ:s stöd till öppen tillgång

Produktionsstöd
Produktionsstöd kallades tidigare tryckningsbidrag. Det beviljas manuskript som emanerar ur RJ:s stödform Projekt.
Mer om RJ:s produktionsstöd

Översättningsstöd
Anslaget beviljas endast manuskript eller artiklar på svenska som emanerar ur RJ:s stödform Projekt.
Mer om RJ:s översättningsstöd