Infrastruktur för forskning

2017-02-27

RJ genomför årligen en uppföljning av samtliga projekt inom infrastruktur för forskning som har hunnit ungefär halvvägs.

Uppföljningen genomförs av RJ:s beredningsgrupp med ansvar för Infrastruktur för forskning när projekten har hunnit ungefär halvvägs. Projektledaren får då möjlighet att ta tillvara synpunkter från beredningsgruppens ledamöter under projektets gång. För beredningsgruppen och RJ:s kansli innebär uppföljningen viktig återkoppling på arbetet.

Syftet med uppföljningarna är att:

  • stämma av att projektet fortskrider och notera eventuella väsentliga avsteg från projektplanen.
  • ge klartecken för fortsättning av projektet.

Uppföljningen är dels skriftlig, dels i form av ett uppföljningsmöte, där beredningsgruppen träffar projektledaren för att diskutera projektet. Uppföljningen ger återkoppling till projektledaren, både vid själva mötet och efteråt i skriftlig form. Några exempel på frågor vid uppföljningen är: Följs projektplanen eller har projektet ändrat inriktning? Vilka nya frågeställningar har projektet genererat? Hur integreras arbetet i myndigheten/organisationen? Hur kommer arbetet att vidareföras?

RJ:s vd fattar beslut om godkännande av uppföljningen eller om det krävs en fördjupad uppföljning. En fördjupad uppföljning kan medföra att projektanslaget dras in eller minskas i omfattning.