Flexit

2015-10-20

RJ genomför årligen en uppföljning av samtliga projekt vilka har hunnit ungefär halvvägs.

För Flexit finns en särskild programgrupp, vars främsta uppgift är att följa upp projekten och att följa upp och utveckla Flexitprogrammet.

Programgruppen

  • Professor Yvonne Eriksson, informationsdesign, Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås (ordförande)
  • Biträdande professor Martin Berg, Medieteknik, Malmö högskola
  • Professor emeritus Erland Hjelmquist, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Professor Anne Jerslev, film- och medievetenskap, Köpenhamns universitet
  • Docent Emma Stenström, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Sekreterare för gruppen: Torbjörn Eng, forskningssekreterare (RJ)