Nygamla vägar till Sveriges historia

2014-01-21

För den som vill finna finns i dag Google. Förr fanns – bland annat – Svensk historisk bibliografi. Det var en oumbärlig hjälp för den som ville veta vad som fanns skrivet om Sveriges historia från anno dazumal och fram tills i dag. Detta var dessutom under lång tid också Finlands historia. I den digitala tidsåldern har verk som detta fått maka på sig för databaser. Problemet har varit att de digitala databaserna sällan når särskilt långt in i de äldre bokskatterna. Äldre litteratur är inte registrerad och nås inte alltid via de vanliga sökmotorerna. Det finns ett gigantiskt digitaliseringsbehov.

Riksbankens Jubileumsfond har under flera år försökt att avhjälpa detta. Det senaste i raden av många digitaliseringsprojekt är Svensk historisk bibliografi. Detta är den nationella bibliografin om Sveriges historia och arbetet med det tryckta verket inleddes redan 1880. Mer än 175 000 arbeten finns i dag förtecknade. Här finns alltifrån uppsatser och artiklar, recensioner och så vidare, till rena böcker i form av monografier. Det är förstås en skattkista för den som vill veta vad som skrivits om vår historia.

Men sedan 2010 uppdateras inte längre verket. Länge har man i stället försökt att lägga in de senare verken (från 1977) i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Nu har Kungliga biblioteken med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond samlat den tidigare tryckta och den moderna delen i en databas: Svensk historisk bibliografi-digital eller SHBd. Här erbjuds nu en möjlighet att digitalt hitta in i de äldre verken.

Databasen nås via Kungliga bibliotekets lokala katalog (Regina) och här finns böcker, artiklar och uppsatser som getts ut mellan 1771 och 2010.