Om robotar ska bli smarta så måste de förstå sammanhanget

2014-01-21

Genom att analysera mänskliga gester hoppas Pro Futura-forskaren Wendelin Reich att det i framtiden ska bli lättare för robotar att förstå människor.

- Om vi kan bena ut exakt hur det går till när vi uppfattar en viss gest hos en annan människa, ja då är också chansen större att vi kan få en robot att förstå det, säger Wendelin Reich.

Ju smartare maskinerna i vår vardag blir, dessto mer kommer vi att behandla dem som individer och dessto mer kommer behovet av datorprogram och robotar att bli som kan bete sig på ett någorlunda intelligent sätt, det vill säga delta i det sociala samspelet. Därför är robotforskarna också mycket intresserade av forskning inom området kommunikativ förståelse, alltså hur vi tolkar världen omkring oss.

Det är där Wendelin Reich kommer in. Han arbetar just nu med att i ett datorprogram simulera ett rum där en "robot" försöker tolka en digital människas gester och enkla yttranden. Alla objekt i rummet är viktiga i sammanhanget, eftersom roboten kan gå runt i rummet och röra eller manipulera saker.

- Det är alltså inte bara ett samtal, utan kommunikation i en kontext, i en situation, säger Wendelin Reich.

Till exempel går det att peka på en flaska och därmed säga till roboten att "hämta flaskan" eller att skaka på huvudet och således kommunicera: ”nej, det du håller på med är fel”.

- För att kunna reagera på den typen av kommandon så måste roboten förstå innebörden av vad du säger och gestikulerar, förklarar Wendelin Reich.

Det som gör det svårt för roboten att fatta är att våra gester inte hela tiden betyder en och samma sak.

- Jag kan peka på en flaska och säga "ge mig flaskan" eller jag kan peka på flaskan och säga "där är flaskan du ville ha". Samma signal har alltså olika innebörd, säger Wendelin Reich.

För människor är det normalt att förstå den typen av nyanser i kommunikation, i och med att vi kan sätta in rörelsen i ett sammanhang, i en kontext. Men robotar måste nu börja lära sig att steg för steg tolka gester och rörelser. Wendelin Reich menar att det är viktigt att förstå att redan långt innan människan utvecklat talförmåga så kunde hon genom gester och rörelser be om hjälp och påverka andra - och därigenom samarbeta.

- Lingvister glömmer ofta att språk är yngre än den här infrastrukturen av interaktiv kommunikation, där pek- och många andra gester ingår, och inte minst den kooperativa andan - att du, jag och hon där borta tillsammans löser ett problem, säger han.

Pro Futura finansierar Wendelin Reichs forskning i fem år. Minst ett av de åren är det meningen att han ska tillbringa på ett utländskt  universitet. Därför är han just nu på Stanford i Kalifornien.

- Det är ett jättebra tekniskt universitet och det finns många robotforskare här som är väldigt intresserade av det jag håller på med, säger han.

Men när kommer då de intelligenta robotarna?

- Det kommer att dröja många år till. Jag tror att det kommer att gå snabbare för virtuella robotar, som till exempel karaktärer i datorspel som snart kommer att bli mer sociala och till och med ha förmågan att lära dig som användare saker, säger Wendelin Reich.

 

Om Pro Futura  

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för forskare i humaniora och samhällsvetenskap. Programmet inrättades 1999 av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) i  samverkan med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study).

Universiteten inbjuds att nominera tre av sina mest lovande forskare mellan  doktorsexamen och professur till programmet. Av dessa väljs 3–5 forskare  ut att delta i programmet. Pro Futura-forskarna får lön i fem år och ska under 2–3 år vistas vid SCAS samt vid utländska  spetsforskningsinstitut. Under det andra året sker en prövning av de uppnådda resultaten. Efter avslutat program blir forskarna  tillsvidareanställda vid de nominerande universiteten.

Pro Futura Scientia är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande  forskare. I ett internationellt perspektiv har programmet beskrivits  som föredömligt. Flera av Pro Futura-forskarna har valts in i akademier och forskningsråd. I den nyligen inrättade Sveriges Unga Akademi är Pro Futura-forskare de enda företrädarna för humaniora och  samhällsvetenskap. Mellan 1999 och 2011 har 25 forskare antagits till programmet. Av dem är nio i dag professorer.