Pakistan går en osäker framtid till mötes

2014-01-21

I fredags och lördags ägde i Paris en workshop rum om Pakistan som German Marshall Fund (Bryssel), Institute for Security and Development Policy (Stockholm) samt Délégation aux Affaires Stratégiques (Paris) anordnade med finansiering från RJ.

Diskussionen var mycket livlig. Den handlade om Pakistans relationer till USA, EU, grannländer som Indien, Afghanistan och Kina. Förbindelserna med USA påverkas f.n. av avslöjandet om att Usama bin Ladin under flera år bott i östra Pakistan. De båda staterna är ömsesidigt beroende av varandra, så radikala förändringar i relationerna förefaller åtminstone för en lekman vara mindre sannolika.

Svante Cornells artikel i söndagens SvD belyste på ett mycket initierat sätt många av de problem, för att inte säga dilemman, som Pakistan har såväl ut- som inrikespolitiskt. Cornell är direktör vid Institute for Security and Development Policy. Hans texter på Utrikesbloggen är alltid läsvärda.

Läs mer om konflikter och situationen i Pakistan och kanske framför allt Indien i nedanstående projekt eller hör av dig till någon av forskarna:

Gunnel CederlöfClaims and Rights: Power and egotiations over Nature in India, an Anthropological and Historical Study

Timo Kivimäki: The East Asian Peace

Anna Lindberg: Hemgifte i södra Indien från 1930 till nutid

Per Ståhlberg: Indien som global stormakt

Isak Svensson: Lyxen att välja. Förpassar enskilda stater svårare konflikter till FN?

Stein Tönnesson: Östasiatisk fred sedan 1979: hur djup är den? hur kan den förklaras?

Peter Wallensteen: Världens krig - världens fred: en global portal

Magnus Öberg: Patrimonialism, globalisering och inbördeskrig

Eller sök dig till Sipri, som RJ också stöder, och som forskar om fred och säkerhet, eller direkt till Wallensteens konfliktdatabas. Mycket forskning kring detta område är också knutet till SASNET, Swedish South Asian Studies Network, ett forskningsnätverk i Lund.