Plåten säkrad för framtida bibliotekstjuvar

2014-01-14

I veckan hade Daniel Lind Lagerlöfs tv-serie om den så kallade KB-mannen sin uppmärksammade premiär. Den sammanfaller med att Kungliga Biblioteket slutrapporterar ett digitaliseringsprojekt av den så kallade Plåten. Det är en av KB:s många kataloger baserad på lappar – i det här fallet förvarade i kapslar av plåt. Det är just den typen av lappar som KB-mannen manipulerade för att dölja sina stölder ur bibliotekets samlingar.

Redan under 2009 lanserades den digitala plåten. Därmed blev det möjligt att söka i de gamla lappkorten via nätet. Nu är projektet slutredovisat, och det innebär inte bara att 1 770 210 (!) enskilda kort blivit digitaliserade och sökbara via LIBRIS, utan också att det i framtiden finns en digital kopia, eller backup, till originallapparna som i många fall härrör från 1800-talet.

Digitaliseringen innebär inte bara att originalen kan ställas undan, och därmed bevaras för slitage och manipulation. Dessutom har projektet lett till nya kunskaper vad det gäller själva digitaliseringen som andra bibliotek redan i dag är intresserade av. För forskarvärlden – både den svenska och den internationella – innebär dessutom digitaliseringen att Plåten blivit mer lättillgänglig och mer sökbar.
Bibliotekstjuvar är nu inte helt vanliga – i KB:s 300-åriga historia sägs det bara ha hänt just denna gång – men för nya KB-män blir jobbet i och med den nya digitaliserade plåten litet svårare.
Den som vill söka i Plåten – som alltså innehåller material från 1501-1955 – tar sig till Kungliga bibliotekets hemsida.