Spelifikation, vad är det?

2014-01-13

- Min forskning är ganska eklektisk men befinner sig i snittytan mellan digital media, kulturindustri/ekonomi, dataspelsforskning, marknadsföring, litteraturteori och gammal hederlig industriell ekonomi. Min doktorsavhandling var en av Sveriges och troligen världens första om dataspelsindustrin inom det företagsekonomiska fältet och den utforskade hur industrins och mediets dynamik påverkades av olika makrostrategier inom marknadsföring.

Ditt projekt heter "Spelifikation – Marknadskommunikationens nya (data)spelregler" - det låter konstigt, vad handlar det egentligen om?

- Det handlar om hur dataspelsmediet expanderar konceptuellt och kommersiellt ut ur sin etablerade arena spelindustrin/marknaden in i nya och spännande användningsområden. Fokus kommer att ligga på tillämpningar inom marknadskommunikation, PR och reklam.

Varför är det intressant och viktigt?

- Dataspelsmediet och dataspelsindustrin är en framgångssaga som får nästan varje jämförelse att blekna. Inom tre decennier har området utvecklats från en garageindustri till en av världens största media- och it-industrier. En framrusande och muterande teknik utgör spelmediets ”pensel” som utvecklat mediet till ett landskap av genrer – från mobilspel till komplexa online-världar. Spelmediet  utgör en fantastiskt dynamisk plattform för nyskapande kreativitet, världsledande teknologi, innovativa affärsmodeller och nya kulturformer. En sak är säker, och det är att spelmediet konstant expanderar till nya plattformar och kanaler: från radarskärmar, arkadspel, genom konsolspel, PC, handkonsoler, tv-boxar, vidare till handkonsoler, mobiltelefoner, webben, ”sociala medier" och så vidare. Dataspelsindustrin utgör de facto den äldsta renodlade digitala mediaindustrin. Trots att forskningsfältet i förhållande till praktiskt taget alla andra fält är i sin linda så finns det mycket intressanta perspektiv på digitala medier som kan tillämpas på ännu yngre fenomen som webb-media och ”sociala medier".

- Det är dessa nya tillämpningar som jag tänker forska på. Även om intresset för "sociala medier" är för tillfället på en nästan hysterisk epideminivå, och legioner med experter och deras grannar analyserar fenomenet så kommer det inom några år vara en sådan naturlig del av webben att det inte kommer betraktas separat. Det kommer krävas nyanseringar, nya segmenteringar och konceptualiseringar. Men relevansen för gedigen forskning om digitala medier och dess utveckling kommer att bestå.

Men varför är det bra att få komma till ett företag?

- För att slippa rätta tentor! Skämt åsido, det är otroligt spännande att få möjligheten att komma till ett företag. Det är liknande möjligheter man drömde om som forskarstuderande – att verkligen delta och uppleva forskningsfenomenet när det skapas och inte post faktum höra friserade beskrivningar via intervjuer, eller selektiva studiebesök. Flexit-tjänsten ger en helt ny dimension till empiriinsamling. Vidare så vill jag visa genom eget exempel att forskning inte bara är av "akademiskt intresse" (för att använda denna stereotyp om den akademiska forskningens irrelevans) för industri och samhälle.

-Inom den företagsekonomiska forskningen så drivs denna fråga till sin spets eftersom man står så nära industrin, men samtidigt oändligt avlägset – ett stort problem för samhällsvetenskaplig forskning överlag. Jag inbillar mig inte att en Flexit-tjänst kan huxflux förändra detta tveeggade problem med rötter i felaktiga föreställningar hos både den akademiska världen och industrin (i stort). Däremot tror jag att man måste göra ett ärligt försök till att skapa någon form av dialog. Jag är av den tvärsäkra övertygelsen att samhällsvetenskaplig forskning oftast är väldigt relevant för industrin men att det grundläggande problemet är ett kommunikationsproblem och inget annat.

Då var det kanske inte ett särskilt svårt beslut. Men i vilka banor funderade du när du sökte tjänsten och hur känns det att flytta från akademien till näringslivet?

- Med min bakgrund inom företagsekonomi och industriell ekonomi så har aldrig näringslivet och industrin känts främmande med tanke på att det utgör disciplinens ämnesområde och empiriska fält. Likväl förväntar jag mig massvis med oväntade utmaningar och massvis med saker att lära. Jag förväntar mig inget mindre än en ordentlig kulturchock! Att fortfarande ha en fot kvar i den akademiska världen är verkligen det bästa av två världar. Jag ser väldigt fram mot denna spännande tjänst!