Steg för steg mot mogen hjärna

2014-01-21

Den som lever med tonåringar kan ibland undra om hjärnan används överhuvudtaget under denna period i livet – hur kan man exempelvis komma på idén att stående surfa på ett biltak? Det väcker frågan om vad som egentligen sker när hjärnan mognar. Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har i boken Den lärande hjärnan siktat in sig på att beskriva hur hjärnan utvecklas och hur denna process påverkar en människas förmåga till inlärning. Målet är att bygga en bro mellan den kognitiva neurovetenskapen och pedagogiken. Författaren vill dra en lans för att den nya forskning som finns ska användas för att utveckla skolväsendet och då krävs en syntes mellan olika vetenskaper.

Hans egen forskning är fokuserad kring arbetsminnet och han skriver med självironi att ”för en man med en hammare är varje problem en spik”. Den som läser boken kommer dock att hålla med om att arbetsminnet är synnerligen viktigt får vår förmåga till inlärning. För att överhuvudtaget förstå en text måste vi kunna hålla betydelsen av det vi läst i huvudet. Han har också visat att arbetsminnets kapacitet kan förutsäga barns förmåga att räkna och läsa. Lyckligtvis går arbetsminnet att träna upp, exempelvis med speciella datorprogram.  

Bokens elva kapitel kan läsas fristående. Ett handlar om långtidsminnet, där den stackars mannen vars minne skadats varje dag i sin dagbok noterar att ”I dag är jag medveten för första gången i mitt liv”. Andra kapitel undersöker hur den tidiga miljön påverkar hjärnan, eller hur musik och fysisk träning gynnar inlärningen. Han beskriver också varför stress gör oss korkade: stress stör arbetsminnet och gör att den som känner sig uppjagad inför exempelvis en matematisk uppgift också presterar sämre.  

Och i kapitlet om tonårshjärnan får läsaren veta att hjärnan i denna fas är extra mottaglig för kickar, samtidigt som den är dålig på att förutse och värdera konsekvenserna av en handling. Se där, en förklaring till att tonåringen utsätter sig för risker som kan få en vuxen att förundras.