Rörelser i konstens gränsland

2015-09-02

Anna Dahlgren, lektor och docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet, är en av årets RJ Sabbatical-forskare. Hon ska under sitt tvååriga projekt slutföra arbetet med en bok som belyser gränsöverskridandet mellan konst och andra visuella uttryck i ett historiskt perspektiv.

– Boken som har det engelska arbetsnamnet Art, Borders and Boundaries handlar om rörelser i konstfältets gränsland i olika tidsepoker. Syftet är att undersöka hur det går till, mekanismerna, när någonting som till exempel modefotografi börjar betraktas som konst, förklarar Anna Dahlgren.

Anna Dahlgren hittade sin forskningsinriktning tidigt men att satsa på konstvetenskap var ingen självklarhet.

Anna Dahlgren– Nej, som många andra som läser konstvetenskap hade jag ett intresse för bild och gick på förberedande konstskola innan jag började läsa på Stockholms universitet. Där valde jag tidigt inriktning mot samtidskonst och konstteori, så jag lämnade den äldre konsthistorien redan efter en termin och det intresset har fortsatt efter det.

– Jag har under lång tid intresserat mig för exempelvis visuell kommunikation, fotografi, mode och reklam vilket kanske inte är de första ämnen man tänker på i konstvetenskapliga sammanhang. Jag disputerade 2005. Ämnet var hur photoshop började användas i Sverige, inom och utom konstvärlden, vilket resulterade i boken "Fotografiska drömmar och digitala illusioner". Sedan dess har jag rört mig kring gränsöverskridandet mellan olika bildtekniker, genrer och medier. Det är idag självklart inom ämnet konstvetenskap. Konst står ju bara för en bråkdel av alla de visuella uttryck vi möter dagligen och vi behöver utveckla redskap och förståelse för dem alla, berättar Anna Dahlgren.

Anna Dahlgrens RJ Sabbatical-projekt är 2-årigt och startade i januari 2015. När beskedet kom i höstas hade hon arbetat i två år som lektor på Stockholms universitet.

– Det stämmer, och innan det hade jag olika forskningsanslag i sju år. Jag trivs väldigt bra med att arbeta som lektor, men visst blev det också tydligt att tid för forskning försvann trots att det finns inskrivet i tjänsten. Därför uppskattar jag särskilt att Sabbatical-projektet finansierar forskning på hundra procent, ur ett forskningsperspektiv är det faktiskt helt avgörande.

Grunden till forskningsprojektet påbörjades under Anna Dahlgrens post doc-tid. Fotografiska bilder som hon har forskat och skrivit en hel del om nämner hon som ett typiskt exempel på gränsöverskridande. Fotografier som en gång togs för att marknadsföra en klänning eller dokumentera sociala missförhållanden cirkulerar idag som unika konstobjekt på gallerier, museiutställningar och auktionshus.

– Ja, jag har också skrivit om skyltfönster och hur den modernistiska bildkonsten inspirerade marknadsförare att skapa en helt ny typ av gatureklam från 1930-talet och framåt. Abstrakta målningar stod som förebild när varorna blev färre och ordnades i räta linjer mot enfärgade bakgrunder och all dekor togs bort. Hela fönstren präglades av enkelhet och funktionalitet och man tänkte sig också att det moderna uttrycket skulle vara mer effektivt försäljningsmässigt. Här liksom i alla andra delstudier fungerar text och bild som lika viktiga källor, berättar Anna Dahlgren, och fortsätter:

– Jag är framför allt intresserad av mekanismerna genom vilka gränserna mellan konst och andra visuella uttryck har överskridits och omförhandlats. Vilka aktörer, i betydelsen institutioner eller personer, har varit aktiva i sådana processer hur har de verkat och argumenterat. Boken kommer att hämta sina exempel från skilda tidsperioder, genrer och bildtyper men alla har de gemensamt att det befinner sig i konstvärldens gränsland.

Att resa är en viktig del av projektet och Anna Dahlgren har bland annat möjlighet att tillbringa tid på två universitet i London. Hon konstaterar att resedelen av projektet gett enormt mycket utbyte.

– Absolut. I London har jag deltagit i seminarier och knutit nya forskningskontakter. Dessutom har jag kunnat studera material i arkiv som inte finns tillgängliga i Sverige och inte heller digitalt. Det har verkligen kvalificerat min undersökning.

– Jag är väldigt glad över att ha få vara med i RJ Sabbatical-satsningen. Att få forskningsmedel och möjligheten att helt fokusera på att slutföra sitt projekt är mycket bra för forskningen anser jag. Och trots att det innebär ett avbrott i det löpande arbetet med undervisningen på universiteten så är det givetvis bra även för våra institutioner. När forskningstiden är över återvänder vi med nya rön, idéer och energi som kommer studenterna tillgodo, avslutar Anna Dahlgren.