Avspark för samhällets kunskapsförsörjning

2016-11-17

Förra året (2015) fick åtta forskargrupper anslag från Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond för att forska om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.

Satsningen var en följd av att finansiärerna upplevde stora kunskapsbrister inom området. Det saknades inte bara kunskap om forskning- och innovationspolitik, högre utbildning och akademisk forskning. Den forskning som fanns var fragmenterad och saknade ofta internationella utblickar och jämförelse.

I sitt inledningsanförande betonade RJ:s vd, Göran Blomqvist, finansiärernas förhoppning att satsningen ska få en gemensam riktning och skapa mervärde för hela sektorn.

För att få de åtta projekten att fungera som ett sammanhållet program anställdes en koordinator, som nu finns i form av historikern och kulturskribenten Fredrik Persson-Lahusen.

Som ett första steg har han arrangerat en konferens där samtliga grupper träffades för att presentera sina projekt, hitta gemensamma forskningsområden och diskutera framtida initiativ och aktiviteter. Förutom forskarna var även styrgrupp och den internationella referensgruppen med för att lära känna varandra.

Fredrik Persson-Lahusen– Det är spännande att sätta igång nu, och se var samarbeten kan uppstå. Jag har besökt alla projektgrupper för att höra vad de vill ha ut av min roll, nu är det dags att föra samman grupperna och se vad de kan få ut av varandra, säger Fredrik Persson-Lahusen.

Vid fikaborden talade många av forskarna uppskattande om satsningen i sig och att det finns en koordinator under hela perioden, fram till projektens avslut om sex år. Som en av forskarna sa: Det är sällan som det finns en anställd koordinator som dessutom frågar oss om våra behov och önskemål.

Under kommande år kommer information om projektens konferenser och andra händelser samt deras resultat att presenteras på rj.se.

Projekt inom samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning:

  • Knowledge in science and policy, Merle Jacob
  • Transnational governance of the university field, Filip Wijkström
  • Performance-based governance in academia, Anders Broström
  • How engineering sciences can impact industry in a global world, Maureen McKelvey
  • Scientific state or state science?, Johan Edman
  • Beyond the market stalls and ivory towers, Anna Jonsson
  • Packaging, negotiating, translating, Corinna Kruse
  • The idea of an evidence based practice within the social services, Anders Bergmark