Forskning på samlingar i arkiv, bibliotek och museer får 38 miljoner kronor

2016-06-10

I andra omgången av satsningen Samlingarna och forskningen får fem forskare anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Programmet Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att beforska och göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Kungl. Vitterhetsakademien tog 2014 beslut om en gemensam utlysning för ”Samlingarna och forskningen”. Finansiärerna beslöt att göra två utlysningar med inriktning på att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom främst arkiv, bibliotek och museer.

Den första utlysningen gjordes i november 2014, då fem projekt beviljades finansiering. För den andra utlysningen har nu RJ och Kungl. Vitterhetsakademien tagit beslut om att ge anslag till ytterligare fem forskare.  Anslaget inkluderar ett internationaliseringsbidrag samt bidrag till open access.

Forskare och deras projekt

Magnus Källström, docent, Riksantikvarieämbetet Visby: Evighetsrunor - en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter

Rickard Domeij, fil. dr, Institutet för språk och folkminnen: TillTal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal

Ulf Johansson Dahre, docent, Sociologiska institutionen, Lunds universitet: Beundran och förundran i förändring – att förstå Museum Stobaeanum

Kajsa Hartig, fil. mag., Nordiska museet: Samla social digital fotografi

Rebecka Lennartsson, docent, Stadsmuseet Stockholmia - forskning och förlag: Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia