Dags för forskare på scen i Göteborg

2017-09-28
Dags för forskare på scen i Göteborg

RJ erbjuder flertalet seminarier och presentationer på Forskartorget under årets Bokmässa i Göteborg. Välkommen!

RJ står bakom följande programpunkter på Bokmässan:

Torsdag

13.40­–13.55 Konst huggen i sten – bilder från bronsåldern
Hällristningar från brons- och järnåldern har ofta betraktats som relativt statiska uttryck. Under senare år har forskarna fått bättre möjligheter att tidsbestämma motiven vilket har skapat nya perspektiv på materialet. Lyssna på en presentation av hur samhällsutvecklingen påverkade ristningarnas motiv, stil och bildkomposition för att bättre svara mot nya behov. Medverkande: Peter Skoglund, docent i arkeologi, Linnéuniversitetet
Plats: Forskartorget

16.00-16.45 Reformation, sekularisering och heliga krig – religionen tur och retur
Fastän religionen är kraftfullt verksam i de flesta samhällen, har dess betydelse varierat i tid och rum – och lär fortsätta göra det. Ibland har den varit viktigare än annars. Men kan vi identifiera en historisk riktning för detta? Är världen på väg mot sekularisering, nu när reformationen fyller 500 år, eller är det tvärtom så att religionen åter är på stark frammarsch?
Medverkande: Patrik Lindenfors, evolutionsbiolog, Mia Lövheim, religionssociolog, Hanne Sanders, historiker, och David Thurfjell, religionsvetare. Moderator: Sharon Jåma, journalist.
Plats: Seminarielokal K3

Fredag

13.00-13.45 Fri tanke, fri forskning och andra fina ord
Idag hanteras universitet och högskolor som företag med fokus på resultat och effektivitet. Samtidigt anpassas utbildningar alltmer till den omedelbara efterfrågan på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar digitaliseringen till att förändra spelplanen. Vad betyder dessa förändringar på sikt, när synen förändras på vad som är värdefull kunskap och hur den bäst förmedlas?
Medverkande: Johan Östling, historiker, Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och filosofen Sharon Rider. Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning.
Plats: Seminarielokal K2

15.20–15.35 Nordens Adam Smith – Anders Chydenius
Anders Chydenius ansåg att alla som ville borde få starta företag, utan att behöva ingå i ett skrå, få fiska yrkesmässigt och driva sjöfart. De anställda skulle få flytta vart och när de ville. Men framför allt förespråkade han tryckfrihet och var med och utformade tryckfrihetsförordningen. Medverkande: Bo Lindberg, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Plats: Forskartorget

16.30­–16.45 Reformationens följder i Sverige
Reformationen har setts som en form av världslig maktstrid, men den var lika mycket en fråga om tro och trons ställning i en ny protestantisk kultur. Hur yttrade den sig exempelvis genom en ny syn på krig och äktenskap? Medverkande: Hanne Sanders, professor i historia, Lunds universitet
Plats: Forskartorget

Lördag

11.10–11.25 De vitas Antarktis
Trots att Antarktis inte har någon fast befolkning har kontinenten spelat en viktig roll i många sammanhang. Sydafrikas närvaro på Antarktis under apartheidtiden präglades av föreställningar om den vite mannens överhöghet och än idag finns anhängare till en konspirationsteori om överlevande nazister på kontinenten. Medverkande: Lize-Mairé van der Watt och Peder Roberts, båda fil. dr i historia vid avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH
Plats: Forskartorget

14.30–14.45 Ikoner, ikonoklasm och dagens ryska konst
Ikoner är betydelsefulla för den rysk-ortodoxa kyrkans teologi och fromhet. Under sovjettiden förstördes de eller placerades på museum som konstföremål. Hur har de heliga bilderna i dagens Ryssland återupprättats och på nytt ifrågasatts? Bruket av ikoner visar den konservativa inriktningen på det ryska samhället idag. Samtidigt belyser de den ryska andlighetens karaktär och förhållandet mellan kyrka och stat samt mellan kyrkan och den senaste konsten. Medverkande: Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk med litterär inriktning, Stockholms universitet
Plats: Forskartorget

Söndag

10.55–11.10 Stamböcker: tidigare århundradens sociala medier
Stamböcker är ett slags vänskapsalbum som främst fördes av studenter från 1500-talet och framåt. I en stambok samlade man på bidrag från vänner och bekanta. Dessa böcker ger en unik inblick i kulturell utveckling över tid och de sociala nätverk som fanns i Europa under dessa århundraden. Medverkande: Daniel Solling, fil. dr i tyska, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala universitet
Plats: Forskartorget

11.20–11.35 Kyrkornas hemligheter
Om att lära sig se spåren av människors liv i våra kyrkor, de dolda tecknen och hemligheterna. I Stockholms kyrkor finns spår av stadens historia, människors liv under århundraden och hemligheter och öden. Personerna bakom SVT-succén Kyrkornas hemligheter, presenterar nu boken om Stockholms kyrkor. Medverkande: Thomas Magnusson, bokförläggare, Medströms Bokförlag och Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap, Stockholms universitet Arrangör: RJ tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien och Medströms Bokförlag
Plats: Forskartorget

12.10–12.25 Mikrohistoria – Ansikten i mängden
Varför fascinerar individuella levnadsöden? Hur hänger den stora och lilla historien ihop? Vad är mikrohistoria? Medverkande: Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet och Bo Eriksson, fil. dr i historia, Stockholms universitet Arrangör: Historisk Tidskrift och RJ
Plats: Forskartorget

14.30-14.50 Ungas delaktighet och medborgarskap
Rustar bildning till medborgarskap och till att aktivt delta och ta ansvar i samhället, som det ofta påstås? Hur ser det ut i en tid då färre läser böcker och nätet blir viktigare? Medverkande: Statsvetaren Erik Amnå forskar på ungas medborgarskap och delaktighet.
Plats: Om: Bildning, C-hallen