Ny rapport om OA

2017-01-09
Ny rapport om OA

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 2010 haft riktlinjer om open access-publicering. Våren 2016 fick bibliotekarien Christer Lagvik i uppdrag att följa upp riktlinjerna. Rapporten är nu klar.

Som en av de första forskningsfinansiärerna i Sverige har RJ sedan 2010 haft riktlinjer för hur de forskare som får medel av fonden ska publicera sig med OA, det vill säga open access eller på svenska med öppen tillgänglighet. Men hur har de riktlinjerna fungerat i praktiken?

Våren 2016 fick bibliotekarien Christer Lagvik i uppdrag att göra en uppföljning av riktlinjerna. Tanken var att se om forskarna följer reglerna och om de i samband med detta upplever problem eller inte.

RJ har sedan 2010 gett ett bidrag till forskare som publicerar med open access. I utvärderingen har därför RJ också låtit Lagvik titta på kostnaderna för OA. Som underlag för sin rapport har Lagvik bland annat haft en enkät som skickades ut till alla de 214 projekt som fått anslag från RJ mellan 2010 och 2014.

Lagviks rapport går nu att ladda ner fritt från vår hemsida. Den visar att forskare på det stora hela är positiva till OA. Det finns däremot en del lärdomar för RJ. Bland annat menar Lagvik att RJ bör komplettera de riktlinjer som redan finns. Till exempel kan RJ behöva fundera på kostnaderna för publiceringar med OA.

Denna rapport liksom alla RJ:s publikationer är sedan ett par år tillbaka möjliga att ladda ner från vår hemsida. Ladda ner och läs våra rapporter.