Film, målarbok och samverkan - 12 Kommunikationsprojekt beviljade

2018-11-14
Film, målarbok och samverkan - 12 Kommunikationsprojekt beviljade

Riksbankens Jubileumsfond har i veckan beslutat att ge anslag till tolv Kommunikationsprojekt. Det handlar om finansiering av allt ifrån målarböcker om arkeologi till skrivkurser och samverkansprojekt riktade till polisen.

Sedan 2016 har Riksbankens Jubileumsfond en försöksverksamhet med så kallade kommunikationsprojekt. Syftet har varit attförbättra forskares möjligheter att samverkan och därmed ge fler intresserade möjlighet att komma i kontakt med forskning och forskare. Tack vare satsningen ges nu ytterligare 12 projekt möjlighet att på olikasätt kommunicera och förmedla sin forskning. Det handlar om allt ifrån samverkansprojekt mellan konstnärer och forskare till skrivkurser och film- och teaterprojekt.

- Forskare är intresserade av att sprida sina resultat och att förmedla forskning till olika grupper, men det saknas ofta tid för att förverkliga sina idéer, och det kan den här typen av stöd ändra på, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig för satsningen.

Totalt inkom i år 55 ansökningar, och av dem har alltså 12 beviljats. Hela listan på de beviljade anslagen finns i bifogad pdf. På RJ:s webbplats finns också korta beskrivningar av samtliga beviljade kommunikationsprojekt sedan 2016, sammanlagt 34 stycken.

- Tanken är nu att internt utvärdera och se om vi ska avveckla eller utveckla satsningen och i så fall hur. Vad vi redan nu kan säga är att satsningen resulterat i en rad intressanta projekt och att ett stort antal forskare fått möjlighet att tänka och fundera mer kring hur forskning och vetenskap kan förmedlas och hur man som forskare kan samverka och samarbeta med grupper utanför den egna institutionen.