32 forskare nominerade till Pro Futura

2018-01-19
32 forskare nominerade till Pro Futura

16 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Tartu och Åbo.

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nomineringar till Pro Futura XIII har inkommit från hela 16 universitet. Sammanlagt har 32 forskare nominerats, 17 män och 15 kvinnor.

För ett flertal av de nominerande universiteten är det första gången som de nominerar forskare till elitsatsningen Pro Futura. Det gäller till exempel Karolinska Institutet, Jönköpings universitet och universitetet i Åbo.

Liksom tidigare finns det möjlighet för varje lärosäte att nominera upp till fyra forskare – men bara en av dessa får ha doktorsexamen från och vara verksam vid det nominerande lärosätet. I år är det bara Göteborgs och Stockholms universitet som tagit chansen att nominera och därmed försöka rekrytera toppforskare genom Pro Futura-programmet.

Under våren kommer processen med att välja ut Pro Futura-forskare att tas vidare. De nominerades förslag på forskningsprojekt kommer att läsas av en internationell panel med toppforskare från hela världen, ett antal av dessa 32 kandidater kommer sedan att intervjuas och slutligen – fram emot sommaren – tas beslut om vilka som till slut utses till Pro Futura-forskare.

De forskare som blir antagna till programmet erbjuds mycket goda möjligheter att meritera sig som forskare och forskningsledare. Internationella gästforskarprogram, framstående mentorer och inte minst sammanhängande forskartid och ett enastående nätverk bland annat knutet just till SCAS, som driver programmet, väntar. Av de forskare som genomgått programmet är många i dag forskningsledare, vilket också bidragit till att det inom programmet i dag erbjuds en ambitiös ledarskapsutbildning.

Från Riksbankens Jubileumsfond gratulerar vi de 32 forskare som blivit nominerade och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.