Digitalisering, kulturarv och utlysningar

2018-03-28

RJ har sedan länge verkat för att främja forskning om vårt kulturarv. I april öppnar en utlysning om digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv som görs i samarbete med VR och Vitterheten.

I mitten av april öppnar Vetenskapsrådets, Vitterhetsakademiens och Riksbankens Jubileumsfonds stora gemensamma satsning på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

Syftet med satsningen är att främja så kallad datadriven forskning med inriktning på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, och förhoppningen är att detta ska leda inte bara till att synliggöra vårt gemensamma arv – det vill säga alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan – utan också att satsningen ska ge oss svar på en rad viktiga frågor.

Förhoppningsvis kan medlen som utlyses bidra till att stärka så väl forskningsmiljöer som samverkan mellan forskare och kulturarvsinstitutioner. Detta har sedan länge varit en viktig fråga för RJ, som tidigare satsat på såväl minnesinstitutionernas forskning som forskning om samlingarna. Liksom i de tidigare satsningarna välkomnas förstås forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men också forskare inom andra fält.

Från finansiärernas sida välkomnar vi såväl forskningsfrågor som drivs av metodologiska överväganden som informationsinfrastruktur. Genom att understryka vikten av samverkan mellan olika kulturarvsinstitutioner och forskare hoppas vi att satsningen ska skapa ny kunskap och bidra till nya metoder att beforska den här typen av material.

Mer om satsningen och vikten av den här typen av utlysningar kan man läsa om i professor Maria Ågrens rapport som bland mycket annat legat till grund för satsningens utformning. Den finns att ladda här till höger. När utlysningen öppnas den 18 april kommer den att vara möjlig att söka via VR:s webbplats, men håll ögonen öppna för även RJ kommer att länka till den.