Förtydligande med anledning av uppmärksamheten kring Plan S

2018-12-11

I början av november ställde sig Riksbankens Jubileumsfond bakom den så kallade Plan S. Tidigare hade två andra svenska forskningsfinansiärer – Forte och Formas – anslutit sig detta initiativ för öppen vetenskap, liksom bland andra den brittiska stiftelsen Wellcome Trust. Den 27 november presenterade Coalition S ett förslag till hur Plan S avses bli implementerad. Med anledning av detta vill RJ göra följande förtydligande:

Till styrelsen fattat beslut om en annan ordning gäller RJ:s nuvarande riktlinjer för öppen tillgång.

I förslaget till implementering av Plan S anges tre tidslinjer vilket väckt oro hos en del forskare. RJ kommer inte att fatta några beslut som retroaktivt påverkar forskare med anslag från RJ. RJ har som målsättning att alla planerade förändringar ska aviseras i god tid och att kommande förändringar inom öppen tillgång tidigast ska gälla för anslag beviljade under loppet av år 2020.

RJ stödjer sedan flera år publicering med öppen tillgång frikostigt. För varje beviljat anslag i stödformen Projekt ges särskilda öronmärkta medel. Det står forskaren fritt att även publicera sig på andra sätt men de kan då inte använda de öronmärkta medlen.