Ny utlysning om global social ojämlikhet

2018-06-11
Ny utlysning om global social ojämlikhet

Flera av de utmaningar mänskligheten står inför kan bara lösas genom globala insatser. Riksbankens Jubileumsfond har därför tillsammans med en rad internationella stiftelser inlett ett samarbete om forskning på temat Global Issues.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) bidrar med 20 miljoner kronor till satsningen som delvis är en fortsättning på tidigare samarbeten med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome trust, men där nu också spanska La Caixa Foundation, danska Novo Nordisk Fonden och Wallenbergstiftelserna ingår.

Årets utlysning fokuserar på social ojämlikhet (social inequality), men ingår i det bredare internationella forskningsprogrammet Global Issues – Integrating Different Perspectives, som syftar till att stimulera internationellt forskningssamarbete och  skapa nya insikter om underbeforskade frågor av global relevans. Program är det övergripande temat för olika utlysningar inom skilda områden, som alla återspeglar utmaningar som har identifierats i FN:s hållbarhetsmål.

Satsningen syftar dessutom till att stimulera och stärka samarbetet mellan forskare som är baserade i olika delar av världen. Programmet erbjuder finansieringsmöjligheter för internationella forskargrupper bestående av forskare baserade i höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer utanför Europa. Genom dessa satsningar på internationellt samarbete hoppas RJ och övriga stiftelser att förena olika forskningsfokus och metoder samt att möjliggöra utvecklingen av globala perspektiv på de aktuella frågorna som i bästa fall kan utmana traditionella angreppssätt.