RJ ansluter sig till Plan S

2018-11-09
RJ ansluter sig till Plan S

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har under de senaste 10 åren drivit på att forskningsresultaten ska publiceras med fri och öppen tillgång, så kallad open access (OA). Det är därför naturligt att RJ nu ställer sig bakom PLAN S principer och rekommendationer och ansluter sig till den europeiska cOAlition S. Där ingår forskningsråd och stiftelser, bland andra Wellcome Trust. Initiativet går ut på att vetenskapliga resultat från 2020 ska publiceras i tidskrifter eller på andra plattformar så att de direkt blir öppet tillgängliga.

- RJ:s styrelse beslöt 2009 att aktivt stödja utvecklingen mot att forskningsresultat ska bli fritt tillgängliga genom att publiceras med öppen tillgång. RJ har finansierat kostnaderna, följt upp utvecklingen och sett att vårt krav fungerar bra. Nu är det angeläget att komma vidare och stödja det fortsatta arbetet mot öppen vetenskap, säger Göran Blomqvist, vd i RJ.

Plan S initierades av Science Europe, Europeiska kommissionen och det Europeiska forskningsrådet ERC. Science Europe är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare.

- By joining cOAlition S, the Riksbankens Jubileumsfond, one of the most prestigious Foundations in Europe reconfirms its commitment to full and immediate Open Access and passes the clear message that the results of research funded by Foundations should not be locked behind paywalls, säger Robert-Jan Smits, Europeiska kommissionens sändebud för öppen tillgång.