RJ flyttar till nya lokaler

2018-04-11

RJ:s nuvarande adress på Kungsträdgårdsgatan ska grundförstärkas, ett arbete som beräknas ta omkring två år. Under den tiden flyttar RJ några kvarter, till Regeringsgatan.

Vi behåller samma postadress:

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Box 5675
114 86 Stockholm

Det enda som ändras är besöksadressen, som blir Regeringsgatan 67, 4 trappor upp.

Välkommen!