Rösträttens århundrade

2018-12-14
Rösträttens århundrade

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Här presenterar statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare skeendet.

I tre delar berättar forskare om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden. Författarna analyserar processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag.

Boken är utgiven med stöd av RJ och kommer att presenteras vid riksdagens firande av rösträtten och demokratin den 17 december 2018.

På bokens baksida kan man läsa:

Var tid efterfrågar sin speciella minnesproduktion som svarar mot de olösta problem som samhället just då brottas med. Hundraårsjubileet av den allmänna och lika rösträttens införande i Sverige firas i en tid då det världspolitiska läget är instabilt, internationella samarbetsorgan prövas och demokratins principer ifrågasätts av olika extrema politiska och religiösa rörelser. Minnet av den kamp som en gång fördes för rätten att rösta förefaller stundtals kort och den snart sekelgamla svenska demokratin har fortfarande brister eller ”underskott”.

Mot denna bakgrund har vi sammanställt en bok med syftet att både vara brett folkbildande, utan att bli auktoritärt fingerpekande, och fördjupande och reflekterande, utan att förlora sig i det abstrakta och snårigt vetenskapliga. Dess innehåll ska ge anledning till nyfikenhet, glädje och stolthet, men också till ökad medvetenhet om vad som krävs för att bevara och utveckla folkstyret i Sverige. Den ska synliggöra de människor som bar den historiska utvecklingen, men också de strukturer som skapade såväl begränsningar som möjligheter för denna utveckling.

Medverkande författare:

Annika Berg

Lars Berggren

Maria Carlgren

Drude Dahlerup

Marie Demker

Henrik Ekengren Oscarsson

Martin Ericsson

Linda Fagerström

Christina Florin

Lenita Freidenvall

Ulrika Holgersson

Nicklas Håkansson

Bengt Johansson

Åsa Karlsson Sjögren

Staffan I. Lindberg

Peter Lindström

Ulla Manns

Kirsti Niskanen

Camilla Norrbin

Magnus Olofsson

Josefin Rönnbäck

Emma Severinsson

Helena Stensöta

Fia Sundevall

Göran von Sydow

Jonas Tallberg

Jan Teorell

Orla Vigsø

Lena Wängnerud

Kjell Östberg