Skapa din egen regering!

2018-03-01
Skapa din egen regering!

Nu kan du med hjälp av ett visauliseringsprogram kombinera Valforskningsprogrammets data för att sätta ihop din egen regering.

En av de första att få medel i RJ:s Kommunikationsprojekt var Henrik Ekengren Oscarsson som fick medel för att visualisera sin forskning vid Valforskningsprogrammet i Göteborg. Tanken har varit att i ett dataprogram göra de politiska förändringarna sedan 1956 synliga och därmed också lättare att beforska och förstå.

Sent i december förra året var det möjligt att för första gången använda visualiseringarna. Nu kan vem som helst gå in och genom den kunskap som forskarna samlat på sig sedan flera år tillbaka undersöka förändringar och faktiskt själva skapa sin egen regering. För den intresserade finns den en informativ insturktionsfilm här: (Klicka här för att se instruktionsfilmen)

Detta är den första applikationen av flera och den heter "Blir det ett lyckligt äktenskap?". Användaren kan sätta ihop sin egen regering eller experimentera sig fram till oortodoxa lösningar. Grundförutsättningarna -- en beräkning av partiernas riksdagsmandat om opinionsläget vore ett valresultat -- hämtas från Valforskningsprogrammets sammanvägning av de senaste opinionsmätningarna, den så kallade Mätningarnas Mätning (MäMä). Det finns som den som går in kommer att märka många olika kombinationer - men frågan är om de politiskt genomförbara.

I denna första applikation kan man dessutom undersöka om den regering som man valt kommer att kunna hålla utifrån det väljarstöd som finns. Forskarna har nämligen lagt in data från SOM-undersökningarna, så att användare kan klicka sig fram till hur den regering man val ställer sig i olika sakfrågor.

Varsågod, klicka och sätt ihop din regering!