Swedish Foundations’ Starting Grant fungerar

2018-01-24

Tre forskare har tilldelats Swedish Foundations' Starting Grant. Tidigare har Oksana Mont beviljats samma anslag och har sedan dess tilldelats ERC Consolidator Grant.

De tre forskarna garanteras var sitt anslag om cirka 1,5 miljoner euro under fem år, under förutsättning att de fortsätter att söka medel från ERC. För två år sedan var Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion vid Internationella miljöinstitutet (IIIEE) i Lund, en av dessa forskare och hon har sedan dess uppnått målet att tilldelas ERC Consolidator Grant.

Satsningen är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina respektive stadgar och prioriteringar. De samarbetande finansiärerna är i år: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; ett enkelt administrativt förfarande håller ihop satsningen. Vi förlitar oss på den noggranna process som ERC har. Med utlysningen Swedish Foundations' Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare vid svenska lärosäten som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning.

Läs artikeln om Oksana Mont