Till Staffan Helmfrids minne

2018-01-09

Staffan Helmfrid avled den 15 december, två dagar efter sin 90-årsdag. Han var professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Som forskare gjorde han framstående insatser för att internationalisera svensk agrarhistoria och kulturlandskapsforskning.

Under åren 1978-88 var han universitetets rektor. Mellan 1980 och 1986 var han samtidigt ordförande för Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Under den perioden blev SCAS, Swedish Collegium for Advanced Study till. Staffan hade föredragit en lokalisering av denna viktiga institutionella innovation till Stockholm. Han lär till och med ha pekat ut den byggnad i Frescati hage som han hade tänkt som säte för SCAS. I mitten av 1980-talet förberedde styrelse och dåvarande vd RJ:s frigörelse från Sveriges riksbank. Denna innebar att RJ:s styrelse och kansli fick fullt ansvar för RJ:s kapitalförvaltning. Omläggningen lade, tillsammans med donationen ur löntagarfonderna i början av 90-talet, en stabil grund för RJ:s möjligheter att arbeta kraftfullt, självständigt och långsiktigt som finansiär.

Ett möte med Staffan Helmfrid blev ofta glatt och muntert. I mina ögon representerade han de allra bästa dragen i en stockholmsk vetenskapstradition. Han var positiv, frispråkig, skarp och spirituell, och hans engagemang för vetenskapen smittade av sig. Jag tänker på hans fasta handslag, hans skratt, hans nyfikna ögon och hans vänliga uppmuntran. Inom Riksbankens Jubileumsfond minns vi Staffan Helmfrid med glädje och tacksamhet.

Göran Blomqvist
vd