Under strecket 100 år

2018-01-11

Den 17 oktober 1918 började Svenska Dagbladet dagligen att publicera så kallade understreckare, det vill säga essäer skriva av inte minst forskare.

Riksbankens Jubileumsfond har gett medel för att digitalisera och fritt tillgängliggöra mellan 300 och 400 av understreckarna, och under året kan man på Svenska Dagbladet webbplats som en led i jubileet ta del av både gamla och nya streckare.

När streckarna för introducerades var tanken att de skulle vara: ”ett neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål av intresse för den stora bildade allmänheten”.

Hittills har över 35 000 understreckare publicerats.

Under 2018 firas Under streckets 100-årsjubileum bland annat genom evenemang och speciellt inbjudna skribenter. Ett antal forskare kommer även att titta närmare på hur olika ämnen har behandlats i streckare genom historien. Mer om projektet kan man läsa i projektdatabasen och självklart också på Svd.se.