Vår digitala mediemoral håller på att förändras

2018-11-27
Vår digitala mediemoral håller på att förändras

Det digitala mediebruket håller på att förändras. Det har Stina bengtstsson studerat i ett projekt som nu slutredovisas.

Huvudresultaten visar inte bara att olika generationers syn på vad som är moraliskt vad det gäller exempelvis sociala medier skiljer sig. Dessutom är det så att yngre svenskar har ett mer liberatl förhållningssätt till gränser för andras integritet.

Läs hela slutredovisningen här: https://www.rj.se/anslag/2013/digital-mediemoral/