Världens största konfliktdatabas ett verktyg för fred

2018-05-21
Världens största konfliktdatabas ett verktyg för fred

Uppsala Conflict Data Program, är världens största databas om organiserat våld. Tack vare den detaljerade kunskapen ökar möjligheten att förstå våldets orsaker. Kunskap som kan användas för att minska våldet.

Nu ska datan också kopplas till ett varningssystem. Syftet är att kunna förutspå när konflikter är på väg att eskalera.

På Uppsala Gamla Torg 3, sitter Therese Pettersson med sin dator framför sig. Hon är projektledare på UCDP och en av personerna som dagligen arbetar med att se till att informationen i UCDP blir korrekt. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt. Dels för att det kommer till nytt våld i världen. Dels för att gamla data ofta behöver uppdateras.

– Om det är en massaker exempelvis så kan det ju komma nya fakta flera år senare av en sanningskommission. Då måste vi uppdatera.

Therese Pettersson berättar att när insamlandet startade i slutet av 70-talet och början av 80-talet så var det en revolutionerande förändring av hur man såg på data. Correlates of war hade samlat in data över världens konflikter sedan 60-talet men på en helt annan nivå.

– Innan dess hade det förts statistik om konflikter som orsakade mer än tusen döda. Vi började titta på konflikter som orsakade mer än 25 döda.

UCDP är knuten till Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala. I takt med att synen på den forskningen har ändrats så har också datainsamlandet påverkas. Från att ha varit ett fält som mest tittat på konflikter mellan länder så innefattar datainsamlingen nu detaljer om olika rebellgrupper. Deras relationer till varandra och till staten. I konflikterna tittar man inte heller bara på ett land.

– Vi är nere på bynivå, säger Therese Pettersson.

Även om hon själv befinner sig på långt avstånd från det som hon skriver om är det oundvikligt att inte påverkas av alla de tragedier som döljer sig bakom informationen. En tröst då är att arbetet är meningsfullt. Att det är viktigt att ha korrekta uppgifter och heltäckande information om varje konflikt. Det ger underlag för freds- och konfliktforskare att se mönster i våldet. Mönster som kan göra att man förhoppningsvis kan hindra våld. Det är exempelvis därför det är viktigt att se alla aktörer som finns i en konflikt.

– Tidigare har fredsforskningen varit inriktat på konflikter mellan länder, eller kanske mellan staten och några som vill störta staten. Nu försöker vi identifiera alla aktörer och deras relationer, säger Therese Pettersson.

Den här informationen är väldigt viktig när parterna ska förhandla för att lösa konflikten.

– Man kan ju se att ju mer inkluderande ett fredsavtal är, desto större sannolikhet är det att fredsavtalet håller.

Vid en fredsförhandling är detaljinformation viktig, och att förstå de olika aktörer. Men ibland är snabbhet det viktigaste. UCDP samarbetar nu med ett EU-projekt som heter Views, early warning system. Uppgiften för Views är att försöka göra prediktioner av konflikter som är på väg att trappas upp.

– Det vi gör för Views är att vi tar fram preliminära data som senare kommer att revideras. Då läggs inte lika stort fokus på detaljerna, utan det viktiga är att se om oroligheterna ökar i ett område.

För Views görs uppdateringar varje månad. Informationen kommer göras tillgänglig för allmänheten och kommer säkerligen att få mer uppmärksamhet framöver.
Kommer det tack vare informationen som ges till Views att vara möjligt att hindra att konflikter eskalerar?

Det låter som en dröm, och mer realistiskt är kanske att se att det ändå kan ge någon typ av bidrag. Information och kunskap är inte allt. Den ska användas också.
Therese Pettersson säger att det är känt att om utomstående länder lägger sig i en konflikt, går in med trupp eller bombar, stöder med pengar eller vapen, ja då blir konflikten mer långvarig och fler drabbas.

– Det är någonting som fredsforskningen tydligt visar. Men det betyder ju inte att världens ledare tar hänsyn till det.

Syrienkonflikten är ett tydligt exempel på nära andra stater har lagt sig i. Det är en mycket blodig och långvarig konflikt. För UCDP är det viktigt att ha samma detaljerad information för oroligheter över hela världen. Det har inte varit lätt i Syrien, inte minst med tanke på det intensiva krigandet.

– Det tar lika mycket tid att kartlägga konflikten i Syrien som alla andra konflikter i världen.

För att komma ifatt med Syrien har UCDP fått bidrag av Riksbankens Jubileumsfond med nästan 2,5 miljoner kronor. Pengar som kommer att gå till personal. Att kartlägga vad som hänt i Syrien under ett år tar ett år och det kräver också språkkunskaper.

– En del av Syrienprojektet är att vi ska anställa en person som talar arabiska som kan läsa Syrian observatory for human rights. För vissa perioder finns den bara på arabiska.

Riksbankens Jubileumsfond har de senaste åren flera gånger gett stöd till UCDP. Det har både handlat om att göra det möjligt att samla in data vid stora långvariga konflikter och att utveckla själva databasen så att det är lättare att hantera data för personalen och för att underlätta för forskare.

– Vi har ett system för maskin till maskin-kommunikation. Att forskarens dator kan kommunicera med vår. Forskaren behöver inte ladda ner dataset utan kan göra analysen direkt. Det är intressant framför allt för de som arbetar med statistisk analys.

För alla som snabbt vill ha information om konfliktläget i olika delar av världen så finns datan tillgänglig på www.ucdp.uu.se – en webbsida fullmatad med våld, med syfte att verka för fred.