Vetenskapsfestivalen i Göteborg invigs

2018-04-17
Vetenskapsfestivalen i Göteborg invigs

Nu startar Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Det hela inleds med ett rundabordssamtal med Helen Hellmark Knutsson och företrädare för sektorn, där bland annat Göran Blomqvist deltar.

Samtalet handlar om vetenskapens roll i samhället, vilket anknyter till festivalens tema i år: Vad är vi?

Mer om festivalen och det fullbokade programmet kan man läsa på webben. Programmet är uppdelat på tre delar, ett gratis program för allmänheten, ett skolprogram där elever i alla åldrar är inbjudna samt slutligen ett speicalprogram för vetenskapskommunikatörer.

Samtliga program finns här: http://vetenskapsfestivalen.se/hem